Zon op het boerendak

Inleiding

Binnen Brabants Bodem wordt hard gewerkt aan het creëren van een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers in relatie tot de maatschappij, waarbij duurzaamheid gekoppeld wordt aan een sterk verdienmodel. De energietransitie hoort hier ook bij. Het project 'Zon op boerendaken' wil bijdragen aan deze transitie.

 

Wat gaan we doen?

Het project zon op boerendaken gaat over het inzichtelijk maken van knelpunten en mogelijkheden voor agrarische ondernemers om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Denk hierbij aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de constructie van daken, maar ook de mogelijkheden binnen subsidieregelingen en Regionale Energie Strategieën (RES).

 

Waarom is dit interessant?

Eén aspect van duurzaamheid is de verbinding van de landbouwsector met de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energieopwekking. Door het plaatsen van zonnepanelen op stallen en andere bedrijfsgebouwen kunnen agrariërs energiekosten besparen en bijdragen aan de energietransitie. Door zonnepanelen zoveel mogelijk op daken te plaatsen blijft bovendien waardevolle landbouwgrond gespaard en de kwaliteit van het landschap behouden.

 

Welk resultaat verwachten we?

Dit project levert een hoop nieuwe inzichten in de huidige stand van zaken voor zon op boerendaken: wat is mogelijk, hoe is dat mogelijk en hoe maken we het voor agrariërs zo gemakkelijk mogelijk om bij te dragen aan de energietransitie? De concrete opbrengst wordt een (digitale) Wegwijzer voor agrariërs met tips en adviezen om een zonnedak te realiseren. Aan het einde van het project hebben we enkele agrariërs daadwerkelijk geholpen met de realisatie van zon op dak! En daar blijft het niet bij. We hopen een versneller te bouwen die zon op agrarische daken gaat aanjagen.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Deze verkenning en opstellen van de Wegwijzer zijn eind 2020 gereed.

 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Merijn van den Hout, merijn.vandenhout@brabantsemilieufederatie.nl

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon