DIV21003 website headers brabants bodem

Zon op het boerendak

Nieuwsupdate

Persbericht 2 maart 2021: Zon kan meer dak op

Uit het onderzoek blijkt dat agrarische daken van middelgrote agrarische bedrijven nog veel potentie bieden om de energietransitie in Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP) vorm te geven.

 

Lees hier het volledige persbericht  en download het rapport. 

En meld je via deze link ook aan voor het proefproject. We zoeken 3 agrariërs die mee willen doen. 

zon op dak foto2.jpg

Inleiding

Met het project 'Zon op boerendaken' wil Brabants Bodem bijdragen aan de energietransitie, waarbij duurzaamheid gekoppeld wordt aan een sterk verdienmodel voor agrarisch ondernemers. 

 

Wat gaan we doen?

In dit project maken we kansen én knelpunten inzichtelijk voor agrarisch ondernemers die ruimte hebben voor zonnepanelen op hun stal- en schuurdaken. Denk hierbij aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de constructie van daken, maar ook de mogelijkheden binnen subsidieregelingen en Regionale Energie Strategieën (RES).

 

Werken aan een robuust verdienmodel

Door het plaatsen van zonnepanelen op stallen en andere bedrijfsgebouwen kunnen agrariërs energiekosten besparen én bijdragen aan de energietransitie. Door zonnepanelen zoveel mogelijk op daken te plaatsen blijft bovendien waardevolle landbouwgrond gespaard en de kwaliteit van het landschap behouden.

 

Dit project levert een hoop nieuwe inzichten in de huidige stand van zaken voor zon op boerendaken: wat is mogelijk, hoe is dat mogelijk en hoe maken we het voor agrariërs zo gemakkelijk mogelijk om bij te dragen aan de energietransitie? De concrete opbrengst is een onderzoeksrapport waarbij kansen en knelpunten duidelijk in beeld gebracht zijn. Door deze knelpunten en barrières op te lossen en weg te nemen worden agrariërs geholpen worden om een zonnedak te realiseren.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Het onderzoeksrapport over kansen en knelpunten is afgerond. Naar aanleiding hiervan willen we agrariërs helpen met het oplossen van knelpunten. Kansen die hiervoor liggen in lokaal en collectief werken worden aangepakt. We hopen hiermee een versneller te bouwen die zon op agrarische daken gaat aanjagen. Meld je aan voor ons proefproject. 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Merijn van den Hout, merijn.vandenhout@brabantsemilieufederatie.nl

zon op dak foto1.jpg