DIV19020 logo diap.png

#WijzijnvanGoghNP

In gesprek met betrokkenen

Participatie in een gezamenlijke beweging is fundamenteel in het Masterplan. Een plan om in het hart van Brabant tot in de steden en dorpen een mooi en gezond landschap verder te ontwikkelen met veel natuur. Een landschap waar mensen graag willen wonen en werken en waarin ook een goede boterham verdiend kan worden door ondernemers, zoals boeren en recreatieondernemers.

Dat kan alleen met een gezamenlijk plan waar organisaties en mensen zich in herkennen en dat prikkelt en uitnodigt om mee te doen. Niet alleen de organisaties en overheden, maar vooral ook burgerinitiatieven, de bewoners en vrijwilligers in het gebied.

foto bij tekst 1 wij zijn Van gogh np.jp

Sinds  2019 zijn er allerlei gesprekken gevoerd met mensen die een actieve rol spelen in hun gebied. De ideeën voor het Van Gogh NP zijn voorgelegd en er is gecheckt of ‘het goede pad bewandeld wordt’. Er is bijvoorbeeld gesproken met partijen en bestuurders in Het Groene Woud, De Loonse en Drunense Duinen en ook in het gebied rondom Breda, met de wethouders van diverse gemeenten in regionaal of lokaal verband, met een aantal afdelingsvoorzitters van de ZLTO, met de bestuurders van de 5 grote steden en de Provincie Noord-Brabant te samen in Brabantstad. Met gidsen en ondernemers rond de Loonse en Drunense Duinen en vrijwilligers van de IVN. Ook in drie regiobijeenkomsten, in Zundert, Drunen en in Oirschot, in gevarieerde gezelschappen van vrijwilligers, initiatiefnemers in de zorg, hoogleraren, boeren, ondernemers en andere betrokkenen. En binnenkort met eigenaren van landgoederen.

 

De gesprekken leverden waardevolle tips en kritische aandachtspunten op, die meegenomen worden voor het maken van een goed en zo compleet mogelijk Masterplan. Mensen waren nieuwsgierig en soms ook sceptisch over wat het Van Gogh NP nu eigenlijk inhield. In het algemeen was men blij verrast over de brede ambitie en de kansen die het voor hen en voor Brabant biedt. Wat vooral opviel was de oproep om te zorgen dat het vooral om de mensen gaat in het gebied. Ouderen en ook jongeren, scholen, mensen met een beperking, ondernemers die hier hun brood verdienen, vrijwilligers, gidsen en burgerinitiatieven. Meerdere mensen zeiden: “Zorg dat het Van Gogh NP vooral een beweging wordt voor en door trotse bewoners tot in de steden, waaraan hopelijk steeds meer mensen willen gaan bijdragen om het gebied op de kaart te zetten: een mooi en gezond gebied waar je trots op bent om er te wonen, te werken en te recreëren”. Er melden zich ook prachtige initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg en van de Brabantse zandpaden, die zich afvroegen hoe ze konden aansluiten. Mooi om te zien dat de visie Van Gogh NP zo goed aansluit en juist kansrijk is dankzij dit soort mooie initiatieven. Het moet vooral geen plan zijn dat van bovenaf wordt opgelegd. En juist daarom worden er de komende tijd met steeds meer mensen gesprekken gevoerd.