DIV21003 website headers brabants bodem

Samenwerking

sectoren

zon op dak foto1.jpg

Inleiding

De agrarische sector in Van Gogh NP kenmerkt zich door een mengeling van intensieve en meer extensieve vormen van grondgebruik. Voor het overgrote deel werken die sectoren ieder voor zich. In potentie kan samenwerking tussen sectoren er toe leiden dat de duurzaamheid van de intensieve sectoren toeneemt en het verdienmodel van de extensievere sectoren verbetert. 

Wat gaan we doen?

Samen met ondernemers uit de relevante sectoren (akkerbouw, veehouderij) brengen we in beeld welke vormen van samenwerking er al zijn, wat die bijdragen aan de kwaliteit van Van Gogh NP en hoe dat (verder) verbeterd kan worden. Ook verkennen we welke andere samenwerkingsvormen er mogelijk zijn en wat er nodig is om die in de praktijk vorm te geven. Resultaat is een aantal groepjes van ondernemers die samenwerkingen verbeteren, uitbreiden of starten, alle erop gericht de kwaliteit van Van Gogh NP i.o èn het economisch perspectief voor agrarische ondernemers te versterken. 

Werken aan een robuust verdienmodel?

Uitwisseling van o.a. reststromen of rustgewassen kan een financiële plus dan wel besparing opleveren voor ondernemers. Het sluiten van kringlopen en het opwaarderen van de bodem levert op korte en langere termijn voordelen op. Samenwerking draagt bij aan de mogelijkheid om verdienmodellen te stapelen.

Hoe ziet de planning eruit?

De komende maanden brengen we samen met ondernemers uit de relevante sectoren in beeld welke vormen van samenwerking er al zijn, wat die bijdragen aan de kwaliteit van Van Gogh NP en hoe dat (verder) verbeterd kan worden. Halverwege 2021 wordt de eerste verkenning afgerond. 

Contact

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Buys, jbuys@brabant.nl