Samen aan de slag

#WijzijnVanGoghNP

In gesprek blijven

We hebben de voorbije periode met veel mensen gesproken, op uitnodiging of op door onszelf georganiseerde bijeenkomsten in de regio. Deze gesprekken zijn erg belangrijk, omdat mede daardoor meer mensen op de hoogte zijn en zich uitgenodigd voelen om mee te doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het Van Gogh NP. Het was de bedoeling om de komende tijd met veel meer mensen in het gebied in gesprek te gaan, maar dat is door de crisis nu helaas even niet mogelijk. We kijken nu naar andere mogelijkheden om met elkaar in gesprek te blijven, zoals door de nieuwsbrieven en via de site VanGoghNationaalpark.nl. Daar vind je nu o.a. het Masterplan en een brochure met de samenvatting. Daar is ook gelegenheid voor vragen, suggesties en contact. 

 

Daarom een oproep

  • Welke initiatieven ken je of voer je zelf uit die een goed voorbeeld zijn, omdat ze al bijdragen aan de ambitie van het Van Gogh NP? Wij komen daarover graag met je in contact en bieden desgewenst in onze nieuwsbrieven een extra podium om dit initiatief in de spotlight te zetten.

  • Met wie moeten volgens jou straks, als de Coronacrisis achter ons ligt, in gesprek komen over de verdere ontwikkeling van Van Gogh NP? Ook daar nemen we graag contact met je over op.

 

Visualisatie natuurbrug bird -bronvermel
spread beeld tekst groen lr.jpg
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon