Proces en planning

Van Gogh NP is in oprichting. De inspanningen zijn gericht op het binnenhalen van de formele status van ‘Nationaal Park’ zodat het onder die naam de toekomst tegemoet kan treden.

 

Roadmap

  • 10 oktober 2019: partijen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat zij capaciteit en middelen inzetten om samen het plan te maken om de statusaanvraag te kunnen indienen.

  • December 2019: concept-Masterplan gereed. Besluitvorming van start.

  • Besluitvormingstraject in de achterbannen van partners, zoals de gemeenteraden, bestuur van Waterschappen en van maatschappelijke organisaties;

  • Maart 2020: Provincie Noord-Brabant dient, namens partners, het definitieve Masterplan in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • September 2020: besluit toekenning van de status (tijdens Landschapstriënnale 2020).

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon