DIV19020 logo diap.png

Proces en planning

Van Gogh NP is in oprichting. De inspanningen zijn gericht om samen te werken aan de versterking van het landschap van de toekomst. 

 

Roadmap

  • 10 oktober 2019: partijen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat zij capaciteit en middelen inzetten om samen het plan te maken om de statusaanvraag te kunnen indienen.

  • Maart 2020: Provincie Noord-Brabant diende, namens partners, het definitieve Masterplan in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 1 januari 2021: Start nieuwe organisatie, waaronder Strategisch Partner Overleg, Regiegroep, Kernteam en Parkbureau.

  • Maart 2021: Besluitvorming toekenning van de status (tijdens Landschapstriënnale 2021).