Formulier Gouden zaaier

Gouden Zaaier

Van Gogh Nationaal Park is een gebied en een beweging ineen. Die beweging dat bent u en alle partners samen. Maar ook de inwoners van Brabant die zich inzetten voor de omgeving en elkaar.

Graag willen we deze initiatieven zichtbaar maken en hen in de spotlight zetten. Vanaf 2023 zal van Gogh NP samen met IVN Natuureducatie intiatiefnemers onderscheiden die zich, zelf of samen met anderen inzetten voor een gezonde, groene en mooie omgeving. We denken daarbij aan lokale of regionale initiatieven van particulieren, vrijwilligers of lokale ondernemers.

De onderscheiding bestaat uit een wisselbokaal en een geldbedrag.


Persoonlijke gegevens

Informatie over het gekozen initiatief

Beschrijving initiatief

Contactpersoon initiatief