DIV19020 logo diap.png

Even voorstellen

Jan Buys, nieuwe projectleider Brabants Bodem, aan het woord.

Ik ben Jan Buys, 59 jaar geleden geboren in Wageningen. Dat is de bakermat voor de rode draad in mijn leven en carrière: werken aan en genieten van een mooi landelijk gebied, waar het miegelt van het leven, mensen een goede boterham verdienen en prettig verblijven. 

20180508%20Jan%20Buys_edited.jpg

Beroepsmatig vrijwel geheel in overheidsdienst. Ik begon bij het ministerie van LNV in Limburg, daarna het Centrum voor Landbouw en Milieu, kwam 21 jaar geleden bij de provincie Noord-Brabant binnen en ben daar niet meer weggegaan. Met klussen als de reconstructie, EHS, grondverwerving, gebiedsontwikkelingen (Levende Beerze en Jannezand), Ondernemend Natuurnetwerk en de laatste 6-7 jaar vooral ons veehouderijbeleid. In mijn werk wil ik altijd de drie niveaus (strategisch, tactisch en praktisch) in onderlinge samenhang ‘bedienen’ en zoek ik steeds de samenwerking met alle relevante personen en partijen.

Naast mijn baan in het mooie Brabant woon ik samen met mijn partner op het mooie Utrechtse platteland en ben daar micro-agrariër. Daarnaast ben ik zowel in het veld als aan de bestuurstafel actief in de bescherming en studie van zoogdieren en (weide)vogels. 

Ik heb er erg veel zin in om na een aantal jaren vooral aan de beleidskant gewerkt te hebben nu mijn schouders onder het effectief vormgeven van al die ideeën en plannen te kunnen zetten, en dat in mijn favoriete deel van Brabant.