DIV21003 website headers brabants bodem

De kansen en uitdagingen van Brabants Bodem

 

Door Jan Buys

“Een nieuw perspectief voor boeren in Van Gogh Nationaal Park” is in de kern het doel van Brabants Bodem. Dat nieuwe perspectief moet ervoor zorgen dat de agrarische ondernemers die al eeuwenlang het aanzien van het gebied in belangrijke mate bepalen dat ook kunnen blijven doen en wel op een manier dat het Van Gogh NP zijn hoge kwaliteit behoudt en verder ontwikkelt. Dan is de wederzijdse afhankelijkheid voor boeren èn Van Gogh NP productief.

20180508%20Jan%20Buys_edited.jpg

Sinds 1 mei ben ik projectmanager van dit mooie en ambitieuze project. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de mensen die als bedenker, bestuurder of uitvoerder er hun energie en tijd in stoppen. Dan kom ik enthousiasme en gedrevenheid tegen. En ambitie! De ambitie om er met Brabants Bodem voor te zorgen dat er ècht iets verandert voor ondernemers: er zijn concrete mogelijkheden om hun inspanningen voor een biodiverser en mooier gebied vertaald te krijgen in een verbeterd verdienmodel. Dat is keihard nodig op het typische Van Gogh Landschap vitaal te houden.

 

Daar werken we dus aan. Er zijn veel mogelijkheden. Tenminste als bedrijven, burgers, en overheden elkaar weten te vinden en ieder hun stukjes van de puzzel willen leggen. Het merk Van Gogh Nationaal Park is daarvoor een mooie verbindende kracht. Vanuit die betrokkenheid kun je werken aan investeringen in de agrarische bedrijven, het ontwikkelen en vermarkten van passende producten. Aan ecosysteemdiensten als koolstofopslag of waterberging. Aan een super goede bodem als basis voor een robuuste bedrijfsvoering, aan biodiversiteit en een mooi landschap. Voor de agrarische ondernemers ligt er de uitdaging hun bedrijfsvoering robuuster te maken. Kan ik die zo aanpassen dat ik tegelijkertijd een bijdrage lever aan de kwaliteiten van VGNP en het mijn marge verbetert? Wat is daarvoor de juiste strategie, is bijvoorbeeld dat groeien door te krimpen? Of juist niet?

 

De biodiversiteitsmonitor

We starten dit jaar met ons eerste werkprogramma. De biodiversiteitsmonitor is daarin het hoofdgerecht. Dit instrument is een hulpmiddel voor de agrarische ondernemer om inzicht te krijgen in de ecologische prestaties van zijn bedrijf. Om zijn bedrijfsvoering te verbeteren èn om zijn omgeving, zakelijke partners en klanten te laten zien hoe hij presteert. Dat helpt dan weer om die prestaties te belonen en ontstaat er een mooie wisselwerking. Verder werken we aan ecosysteemdiensten, agroforestry en energieproductie. Daarnaast is er de uitdaging dit alles een plek te laten krijgen in het verdienmodel van agrarische ondernemers. Dat vergt nog veel denken, praten en vooral doen. Met marktpartijen, met burgers, met agrarische ondernemers. De komende jaren zal dit een zwaarder onderdeel worden van ons programma. 

 

Brabants Landschap, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, de waterschappen, gemeenten, het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de Rabobank dragen dit project. Een enthousiast uitvoeringsteam voert het werkprogramma uit, onder auspiciën van een Stuurgroep. Dit alles geeft mij de energie en ambitie er met alle betrokkenen een succes van te maken.

 

Lees ook: Brabants Landschap: boer heeft recht op goed inkomen

Beeld bij Brabants Bodem.jpg