DIV19020 Van gogh headers_092019_n.jpg
DIV19020 logo zwart.png

In gesprek met Provincie Noord-Brabant

Vanaf begin mei is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten met een nieuw bestuursakkoord. Net als in het vorige akkoord staat het Van Gogh NP nadrukkelijk als opgave en ambitie geformuleerd. Gedeputeerde Peter Smit is als coördinerend gedeputeerde zeer gemotiveerd om van het Van Gogh NP een succes te maken, in samenspel met zijn collega gedeputeerden. Naast Van Gogh NP heeft Peter Smit ook BrabantStad, het partnership van de Landschapstriënnale en Water & Bodem in zijn portefeuille.

In gesprek met Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is al direct vanaf het begin actief betrokken bij de oprichting van Van Gogh NP. Wat sprak u in dit plan aan?

Brabant heeft als provincie veel te bieden. Van Gogh NP leent zich perfect om al het goede van Brabant te laten zien. Daarnaast biedt Van Gogh NP de kans om ontwikkelingen mogelijk te maken. Niet alleen als het gaat om toerisme maar ook (buitenlandse) bedrijven laten zien hoe goed onze sociale infrastructuur is; kortom laten zien wat een goed vestigingsklimaat Brabant heeft.

Brabant is ervan overtuigd dat topnatuur en topcultuur een cruciale vestigingsfactor is in het economische hart van Brabant, aantrekkelijk voor kenniswerkers. Niet alleen het landschap van nu, maar juist ook het landschap van de toekomst, gekoppeld aan de grote opgaven van nu: de landbouwtransitie, de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en uitbreidingen van woon- en werklocaties.

Maar boven alles kunnen we via Van Gogh NP ook laten zien en laten ervaren in wat voor een schone en gezonde leefomgeving we in Brabant leven. We realiseren ons dat niet altijd maar de kwaliteit van leven in Brabant is echt hoog!

Van Gogh NP sluit naadloos aan bij meerdere programma’s van de Provincie Noord-Brabant met partners. Het is dus ook een praktisch instrument om te helpen onze doelen te realiseren.


Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

Mijn, of liever gezegd de Brabantse, ambitie is gelaagd. Het Van Gogh NP heeft alles in zich om internationaal onderscheidend te zijn. Een Park van Wereldklasse te worden! In het Van Gogh NP vallen de metropolitane kenniseconomie van Brainport en BrabantStad samen met schitterende natuurgebieden, het kleinschalige Brabantse bekenlandschap én de tastbare erfenis van Van Gogh. Dat is echt uniek en dat mogen we ons als Brabanders best wat meer realiseren.

Het masterplan is een samenwerkingsconcept en gezamenlijke koers gericht op meerwaarde, waarin partijen ieder vanuit een ander belang werken aan dit groene kerngebied van Brabant. Samenwerking door maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven, ondernemers, landgoedeigenaren en vooral ook de vele burgerinitiatieven, vrijwilligers en betrokken bewoners die zo kenmerkend zijn in dit gebied. Een beweging die overigens al een tijdje gaande is maar waar je bij wilt horen en die nu wordt versterkt.

Het Van Gogh NP versterkt zo niet alleen onze internationale positionering maar het vergroot ook de slagkracht van de regio en mobiliseert budgetten. Daarnaast vind ik dat we ook meer bezig mogen zijn om Brabant aan de Brabanders te laten zien. We hebben een provincie met mooie natuur, mooie steden en stadjes, verrassende musea. Die pareltjes mogen we best meer met elkaar delen. Laat West-Brabanders eens meer zien van Oost-Brabant en omgekeerd. Van Gogh NP kan daarbij ook enorm helpen.


Kunt u een of enkele huidige projecten van Provincie Noord-Brabant noemen die we zouden kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP?

Dat wat bereikt is in het Groene Woud met Landschappen van Allure Kloppend Hart. Dat we ook jongeren betrekken bij de ontwikkeling vind ik goed. Van Gogh NP dient voor alle leeftijden aantrekkelijk te zijn.

Het Van Gogh NP is misschien wel de goedkoopste oplossing voor de problemen die er ruimtelijk zijn. Waarom? Als je een mooi, gezond en divers landschap om de hoek hebt, zijn je ruimtekwesties voor een groot deel verdwenen. Bouw de sociale infrastructuur die er voor een groot gedeelte al ligt ook verder uit. Zorg dat op gebied van cultuur, architectuur en natuur de verbinding van west naar oost ook echt tot stand komt.

En trots ben ik op het feit dat het Van Gogh NP in april 2021 gastregio mag zijn van de Landschapstriënnale. De Waakvlambijeenkomst van 31 augustus heeft laten zien dat de thema’s van de 10 Living Labs en de verbinding daartussen prachtige en krachtige bouwstenen vormen voor de ontwikkeling van het Van Gogh NP.


Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden?

Het moet vooral geen bestuurlijk feestje worden. Laten we ons gezamenlijk inzetten voor het tot volwassendom komen van Van Gogh NP. Het gebied van Van Gogh NP is groot en heeft, zoals eerder gezegd, veel te bieden. Laten we ons daar dan ook hard voor maken dat het lukt. We hebben goud in handen met dit park.

Voor het succes van het Van Gogh NP is gebiedsontwikkeling in projecten (bijvoorbeeld het project Pauwels of klimaatrobuuste bekenlandschap), stedelijke ontwikkelingen (woningbouw, bedrijventerreinen) en actieve lokale netwerken (zoals Het Groene Woud en Loonse en Drunense Duinen met schil en Landstad De Baronie) van heel groot belang. De invulling daarvan is divers, speelt op verschillende schaalniveaus. Dat is en blijft een verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen zelf. We moeten elkaar die ruimte en vrijheid ook gunnen. Maar wel met de gedachte van de totale ontwikkeling van Van Gogh NP voor ogen. Vanuit diversiteit samenwerken. Daar is Brabant altijd goed in geweest. Dus laten we dat ook voor Van Gogh NP doen!