Partners aan het woord

Meer dan 50 partners zetten de schouders onder Van Gogh NP. In een gesprek leggen zij uit waarom zij betrokken zijn.

In gesprek  met gemeente Oirschot

In gesprek met gemeente Oirschot

In gesprek met Piet Machielsen wethouder gemeente Oirschot. Piet zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep Van Gogh NP. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met Het Groene Woud

In gesprek met Het Groene Woud

Jeroen Naaijkens is vicevoorzitter van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het Groene Woud was samen met het netwerk Loonse en Drunense Duinen in 2016 de initiator van de ontwikkeling Van Gogh NP. Waarin ziet Het Groene Woud de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met IVN

In gesprek met IVN

Wat zijn de beweegredenen van IVN om deel te nemen aan Van Gogh NP? Wat hopen ze te bereiken? Een gesprek met IVN directeur regio Zuid, Renske Visscher

In gesprek met Natuurmonumenten

In gesprek met Natuurmonumenten

Samen met meer dan 50 betrokken partners zet Natuurmonumenten de de schouders onder de ontwikkeling van Van Gogh NP. Wat zijn hun beweegredenen? Wat hopen ze te bereiken? Aan het woord is Lars Koreman, rentmeester Noord-Brabant en Limburg van Natuurmonumenten.

In gesprek met Provincie Noord-Brabant

In gesprek met Provincie Noord-Brabant

Vanaf begin mei is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten met een nieuw bestuursakkoord. Net als in het vorige akkoord staat het Van Gogh NP nadrukkelijk als opgave en ambitie geformuleerd. Gedeputeerde Peter Smit is als coördinerend gedeputeerde zeer gemotiveerd om van het Van Gogh NP een succes te maken, in samenspel met zijn collega gedeputeerden. Naast Van Gogh NP heeft Peter Smit ook BrabantStad, het partnership van de Landschapstriënnale en Water & Bodem in zijn portefeuille.

In gesprek met Rabobank

In gesprek met Rabobank

In gesprek met Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omgeving en
Remco Kuipéri, Directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant.

In gesprek met Streeknetwerk LandStad

In gesprek met Streeknetwerk LandStad

Streeknetwerk LandStad De Baronie is trotse samenwerkingspartner van het Van Gogh Nationaal Park. En dat heeft een aantal belangrijke redenen. Vincent van Gogh werd in onze streek (in Zundert) geboren, in deze omgeving bracht hij zijn jeugd door en begon hij zijn artistieke carrière (in Etten-Leur).

In gesprek met Van Gogh  Brabant

In gesprek met Van Gogh Brabant

Interview met Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundations / Van Gogh Brabant. Het idee om natuur, boerenlandschap en cultuur aan elkaar te verbinden was voor Van Gogh Brabant eigenlijk al vanzelfsprekend. Dat is namelijk precies waar het bij Vincent van Gogh om draait. Waarin ziet Van Gogh Brabant de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met VisitBrabant

In gesprek met VisitBrabant

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant, gelooft in de aantrekkingskracht van Vincent van Gogh voor Brabant. Niet alleen als beroemde schilder, maar ook vanwege de boeiende levensreis die hij in Brabant heeft afgelegd. Heleen ziet kansen met Van Gogh NP. Waarin ziet voor VisitBrabant de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met Waterschappen

In gesprek met Waterschappen

In het gebied van Van Gogh NP zijn Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel actief. Allen zijn ook betrokken als partner bij Van Gogh NP. Waarom eigenlijk? Aan het woord is Erik de Ridder, Watergraaf bij Waterschap De Dommel, en namens alle Waterschappen lid van de stuurgroep Van Gogh NP

In gesprek met ZLTO

In gesprek met ZLTO

Samen met meer dan 50 betrokken partners zet ZLTO de schouders onder de ontwikkeling van Van Gogh NP. Wat zijn de beweegredenen? Wat hoopt ZLTO te bereiken? Aan het woord is Hendrik Hoeksema, ZLTO bestuurder Klimaat, Energie & Biodiversiteit

In gesprek met gemeente Eindhoven

In gesprek met gemeente Eindhoven

In gesprek met Rik Thijs, wethouder gemeente Eindhoven. Rik zit namens de steden van BrabantStad in de stuurgroep Van Gogh NP. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met gemeente Meierijstad

In gesprek met gemeente Meierijstad

In gesprek met Coby van der Pas, wethouder gemeente Meierijstad. Coby zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep Van Gogh NP. Wat is volgens haar de meerwaarde van Van Gogh NP?

In gesprek met gemeente Tilburg

In gesprek met gemeente Tilburg

In gesprek met Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg. Mario zit namens de steden van BrabantStad in de stuurgroep Van Gogh NP. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?

in gesprek met gemeente Zundert

in gesprek met gemeente Zundert

In gesprek met Johan de Beer, wethouder gemeente Zundert. Johan zit namens de landelijke gemeenten in de stuurgroep van Van Gogh NP, waarbij Zundert ook de andere gemeenten in het westelijk deel van Van Gogh NP vertegenwoordigt. Wat is volgens hem de meerwaarde van Van Gogh NP?