Gebiedsanalyse

Inleiding

Het Van Gogh NP bevindt zich in het hart van Noord-Brabant. Het gebied is bij uitstek geschikt voor wonen, werken en recreëren in een kwalitatief hoogstaand landschap. Brabants Bodem is het samenbindende element waarin agrariërs, ketenpartners, retailpartijen, recreanten, bewoners, consumenten, bedrijven en overheden samenkomen. Een goed inkomen, een robuuste en toekomstbestendige markt, schoon water, schone lucht en een gezonde bodem zijn de opbrengsten. Het gebied kenmerkt zich door een diversiteit aan landschapen, ondernemers en maatschappelijke partijen die samen de handen in één hebben geslagen bovenstaande ambitie waar te maken. Het is belangrijk om een scherp beeld te hebben van waar de urgentie ligt en welke kansen er zijn.

 

Wat gaan we doen?

Ontwerpbureau LOS Stadomland en adviesbureau Boerenverstand werken aan een ontwerpend onderzoek waarbij een heel aantal kenmerken van het gebied onder de loep genomen worden. De gebiedsanalyse geeft zicht op wat het gebied waarin Brabants Bodem opereert kenmerkt (landgebruik, watersysteem, landschap en ondernemerschap agrarische sector). Waar zitten knelpunten en waar zit de energie van ondernemers en bewoners om aan de slag te gaan met hun eigen omgeving? Welke partijen en actoren zijn daarvoor relevant, welke gebiedsprocessen bieden aanknopingspunten en kansen? Hoe kunnen we die optimaal benutten? Bij het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van de kennis en informatie die in het traject Van Gogh NP al is opgehaald en binnen de verschillende partnerorganisaties beschikbaar is.

 

Waarom is dit interessant?

De gebiedsanalyse levert een schat aan informatie en ervaringen op voor Brabants Bodem  ls geheel. Deze informatie wordt gebruikt om bestaande deelprojecten te sturen, maar ook om mogelijkheden voor nieuwe deelprojecten of initiatieven te identificeren. De kansen, ideeën en urgenties komen uit het gebied zelf, en worden daarmee door een brede groep gedragen. Daarnaast schept de gebiedsanalyse ook mogelijkheden voor nieuwe partnerschappen, nieuwe financieringsstromen, en brengt het nieuwe opgaven in beeld. 

 

Welk resultaat verwachten we? 

Het belangrijkste resultaat uit de gebiedsanalyse is een top 5 van de belangrijkste uitdagingen én kansen voor de agrarische ondernemer waar Brabants Bodem op kan aansluiten middels een deelproject. Naast deze top 5 biedt de gebiedsanalyse ook inzicht in andere maatschappelijke en landschappelijke opgaven in het gebied, wordt gezocht naar regionale en lokale verschillen en worden behoeften van de inwoners van het Van Gogh NP gekoppeld aan de kansen en urgenties die leven voor de melkveehouderij.

 

Hoe ziet de planning eruit?

De gebiedsanalyse is in juni 2020 gestart en wordt eind 2020 opgeleverd.

 

Contactgegevens

Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met Martin Bouwman  - mbouwman@dommel.nl

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon