DIV19020 logo diap.png

Expert-team bezoekt Van Gogh NP

Door: Anneke Boezeman, kwartiermaker

Volop gesprekken

Ook na de realisatie van het Masterplan dat eind maart 2020 naar de Minister van LNV is gestuurd, gaat de ontwikkeling van het Van Gogh NP gewoon door. Ondanks dat het nu wat lastiger is door de consequenties vanwege de Corona-crisis, vinden volop gesprekken plaats met gemeenten en andere partners over de gezamenlijke kansen met het Van Gogh NP. En hoe dat de komende periode concreet samen verder vorm kan krijgen, ook in relatie tot bijvoorbeeld de streeknetwerken en andere netwerken. 

Expert-team op bezoek

Op 12 juni 2020 kregen Van Gogh NP bezoek van het Expert-team Ruimtelijke Kwaliteit en Natuur van het Nationale Parkenbureau. Het Van Gogh NP is namelijk een landelijke pilot. Hierin wordt onderzocht hoe de criteria voor de Leidraad Nationale Parken nieuwe stijl eruit zouden moeten zien. Ook in een gebied met de brede ontwikkeling zoals Van Gogh NP, tot in de dorpen en steden waar 1,5 miljoen mensen wonen. De Leidraad moet eind 2020 klaar zijn, zodat ook bestaande Nationale Parken hiermee kunnen oefenen. 

Expert team op bezoek.jpeg