WijzijnvangoghNP VANRIETONTWERPERS.jpg

Mijmeringen onder de kerstboom

Terugkijken en vooruitblikken

met Yvo Kortmann, onafhankelijk voorzitter Van Gogh NP

 

Als het jaar ten einde loopt wordt nogal eens teruggekeken op het aflopende jaar en wat vooruitgeblikt naar wat komen gaat. De 'rust onder de Kerstboom' is daar meestal aanleiding voor. 

De 'geboorte' van Van Gogh Nationaal Park in deze bizarre'coronatijd' geeft bij dat terugblikken en vooruitzien mij als voorzitter van Van Gogh NP, extra inspiratie. Immers, 2020 was voor alle betrokkenen bij die 'geboorte' een bijzonder en intensief jaar en in 2021 worden hele bijzondere dingen 'verwacht'! Dat 'corona' daar een -veelal negatieve- rol in speelde en speelt weerhoudt mij niet om met heel veel dankbaarheid terug te blikken en vol optimisme vooruit te kijken. 

 

50 partners

Na de start in 2019 was 2020 het eerste 'volle' jaar voor Van Gogh NP waarin het aantal partners uitgroeide tot ongeveer 50. Toen met het initiatief voor onze 'beweging' gestart werd had ik niet durven dromen dat zoveel partners van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich zo enthousiast zouden aansluiten. 

Masterplan

2020 was een jaar vol met allelei 'hoogtepunten' in de zin van dat iedere keer weer een nieuw hoogste punt bereikt werd. Wat mij betreft staken daar de totstandkoming van het prachtige Masterplan Van Gogh Nationaal Park Brabant en de 'Waakvlambijeenkomst' van 31 augustus echt bovenuit. 

Zo doen we dat in Brabant

Hoewel georganiseerd vanwege uitstel, als gevolg van de coronamaatregelen, van de Landschapstriennale van september '20 naar april '21 was de 'Waakvlam" een unieke bijeenkomst in Van Gogh NP. Met als echte uitschieters de prachtige film over Van Gogh NP en de Beschouwing over ons Brabants Landschap van Wim van de Donk, toen scheidend Commissaris van de Koning. Een film die op een compacte en heel bijzondere manier 'het wezen' van Van Gogh NP in beeld brengt en een '(Troon)rede' van Wim van de Donk waarin niet alleen het belang van behoud en versterking van ons Brabantse Land nadrukkelijk wordt bepleit maar waaruit ook blijkt hoezeer onze voormalige Commissaris verbonden was, is en in de toekomst zal blijven met dat Brabantse Land, in het bijzonder met Van Gogh NP. Zijn motto "Zo doen wij dat in Brabant" is zeker ook van toepassing op Van Gogh NP.

30 maart 2021

Natuurlijk waren er in het afgelopen jaar lastige en spannende ‘dingen’ en momenten die om veel aandacht en werk van alle betrokkenen vroegen en (deels) ook nog vragen. De 'rode draad' daarin is het verkrijgen van de Status Nationaal Park (nieuwe stijl). Die Status is, op basis van dat prachtig 'Masterplan Van Gogh Nationaal Park Brabant, schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw' in het voorjaar aangevraagd bij de minister van LNV. Ik vertrouw erop dat in aanwezigheid van de minister op 30 maart 2021, de verjaardag van Vincent Van Gogh en de start van de LT21, die status zal worden verkregen.

 

Beweging staat als een huis

En Van Gogh NP is dat meer dan waard: Aan de vooravond van de formele start van Van Gogh NP per 1 januari kan gezegd worden: "Onze Beweging staat als een huis" of liever in deze tijd: "We staan als een prachtige Kerstboom", goed geschraagd door het Masterplan, ons Kompas!! De stal symboliseert 'de geboorte' van Van Gogh NP. Vincent komt zelfs een kijkje ‘om het hoekje' nemen'.  De vele partners, aaneengeregen als lampjessnoer 'verlichten' de boom en de kerstboomversiering schittert erin als een passend netwerk van streeknetwerken,ambassadeurs, vrijwilligers en vrienden. De ster brandt in de top verwijzend naar het positieve signaal over de toekenning van de Status Nationaal Park waarbij gehoopt wordt dat positieve signaal 'onder de Kerstboom' te ontvangen. 

Formele start

Los daarvan staat op de hele korte termijn (vanaf 1 januari) de invoering van de nieuwe governance -waarin de  grote diversiteit aan partners een passende plaats moet en zal krijgen- op het programma alsmede de formele start van het Stichtingsbestuur, de Regiegroep en het het Parkbureau. Het project Brabants Bodem ‘blikvanger’ en onderdeel van Van Gogh NP zal met dezelfde voortvarendheid als het afgelopen jaar worden voortgezet.

#WijzijnVanGoghNP

Maar vooral zal het komende jaar veel energie gestoken worden in het feit dat Van Gogh NP een "beweging" is, geen (volgende) vorm van een extra bestuurslaag of autoriteit  met meer of minder bevoegdheden. Een van mijn mijmeringen, misschien ook wel droom, onder die prachtige 'kerstboom' is dat er in de loop van 2021 een beweging/netwerk ontstaat waar 'iedereen' bij wil horen en aan deel wil nemen, geinspireerd door ons Kompas Van Gogh! Geen top-down 'gebeuren' maar Samen onder het motto: "WijzijnVanGoghNP". 

Tot slot

In dat 'schitterende licht van die Kerstboom' dank ik alle partners, bestuurders, medewerkers en -denkers, het kernteam, ambassadeurs, vrijwilligers en al die anderen voor het vertrouwen, de energie en inzet die door het samen doen heeft geleid tot

"Onze Beweging Van Gogh Nationaal Park" 

 

 

Ik wens u en uw dierbaren een in alle opzichten

Zalig Kerstfeest en een ('coronavrij') positief 2021!

 

Yvo Kortmann

Voorzitter 

Van Gogh Nationaal Park

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon