Brabants Bodem

Brabants Bodem is een onderdeel van Van Gogh NP en sluit naadloos aan bij het doel van Van Gogh NP: het samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap in het Van Gogh NP. Het project Brabants Bodem draag bij aan nieuw perspectief voor de boeren passend in en bijdragend aan natuur en landschap.

Het draait daarbij om het verbinden van de agrarisch ondernemers en de natuur en landschapskwaliteit in het gebied. Hoe zorgen we dat de boeren een goed inkomen verdienen, de bodem vitaal is, kringlopen zijn gesloten en de landbouw duurzaam en circulair is?

 

Een gezond en leefbaar gebied wordt alleen gerealiseerd als voedselproductie in evenwicht is met het maatschappelijk belang en de toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden. Om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NP een nieuw partnerschap. Zo bieden we een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers en de maatschappij in het Van Gogh NP.

 

Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met:

Andrea Almasi (aalmasi@brabant.nl)

interim projectmanager Brabants Bodem

 

of

 

Jacomien den Boer (Jacomien.den.Boer@zlto.nl) 

projectsecretaris

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon