Bouwen aan het masterplan

Nadat 35 partijen op 10 oktober hebben getekend om samen het Masterplan te maken zijn de voorbereidingen om dat plan te maken al in volle gang. 

Het kernteam Van Gogh NP en de Stuurgroep met de vertegenwoordigers van diverse partijen (overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) zijn hier intensief mee aan de slag. Zij worden hierbij geholpen door landschapsarchitect Adriaan Geuze met zijn bureau West8 en Hans Bleumink vanuit bureau Overland. 

Het is zoeken en puzzelen, want het plan moet meerjarig houdbaar zijn, en recht doen aan de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen die uiteraard het uitgangspunt blijven. En het moet voldoen aan de criteria die het Ministerie van LNV stelt aan een Nationaal Park nieuwe stijl. In het plan wordt daarom de bestaande hoge kwaliteit van natuur en landschap beschreven, en ook de uitgangspunten waarmee partijen hier het landschap van de toekomst willen ontwikkelen in relatie de grote opgaven die hier landen. Zodat de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en energietransitie hier ook leiden tot een mooier landschap en meer biodiversiteit. 

Er komt ook een Uitvoeringsagenda, en een hoofdstuk over hoe partijen dit de komende jaren willen organiseren (governance). 

 

Daarom worden werkateliers gehouden. De planning is het plan vóor de kerst aan de Stuurgroep voor te leggen. Zodat partijen dit begin 2020 met hun bestuur (bijvoorbeeld in de gemeenteraden) en achterbannen kunnen bespreken. Streven is dat eind maart 2020 een door al partijen gedragen plan via de Provincie Noord-Brabant ter beoordeling aan de Minister LNV wordt gestuurd.

 

Dit najaar wordt de voortgang besproken in deelgebieden, om in gesprekken te horen welke aandachtspunten zeker niet vergeten mogen worden. Omdat het plan alleen de beoogde meerwaarde kan leveren, als dit ook zo wordt ervaren en aansluit bij de behoefte van de vele betrokkenen in het gebied, zullen in de loop van 2020 gesprekken worden gevoerd met steeds meer mensen.    

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon