DIV19020 logo diap.png

Per 1 januari 2021:

Stichting Van Gogh NP

Eind 2020 is de Stichting Van Gogh NP opgericht als basis om te kunnen starten met het Parkbureau Van Gogh NP. De Raad van Advies van het Van Gogh NP heeft ingestemd met de voordracht van de twee bestuursleden voor de nieuw op te richten stichting: Geert-Jan van Schijndel en Jan Post. 

Geert jan.jpg

Geert-Jan van Schijndel (64) heeft een bedrijfsmatige achtergrond. Als afgestudeerd en gepromoveerd bedrijfseconometrist is hij werkzaam geweest als organisatieadviseur bij Philips Medical Systems en Knight Wendling, een internationale management consultant. Vervolgens heeft hij elf jaar gewerkt als financieel en algemeen directeur bij CRH, een beursgenoteerde multinational. De laatste jaren is hij actief als organisatieadviseur, interim manager en vooral bestuurder/ toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Bestuurlijke activiteiten lopen als een rode draad door zijn leven. Hij heeft tientallen functies bekleed in sterk uiteenlopende sectoren op het gebied van hoger onderwijs, welzijn, zorg, levensbeschouwing, volkshuisvesting, cultuur, sport en natuur. Op dit moment is hij voorzitter van Leystromen (volkshuisvesting), De Wever (ouderzorg) en Kerkelijk Waardebeheer (herbestemming boventallige kerkgebouwen). Tevens penningmeester van Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud, Stichting Landschapsfonds HGW, Landschapstriënnale 2021, Brabants Bodem en Van Gogh Nationaal Park i.o.

Schermafbeelding 2020-12-14 om 20.35.20.

Jan Post was directeur van Philips Nederland, is woonachtig op het landgoed de Wielewaal te Eindhoven en betoont zich daar ook een groot natuurliefhebber.

Hij was o.m. ook directeur van het Rode Kruis Nederland en Voorzitter van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. In de regio Eindhoven is hij betrokken bij tal van Kunst- en Cultuurprojecten en is een bestuurlijke voortrekker op het gebied van Design.

Jan Post is vice-voorzitter van het bestuur van het Prins Bernard Cultuurfonds Brabant. In de praktijk functioneerde hij als voorzitter naast de officiële voorzitter, de heer Van de Donk. Beiden zijn benoemd tot Ere Hoeder van de Hoeders van Brabant bij de viering van het 10-jarig bestaan van de Hoeders. Dit vanwege hun buitengewone inzet voor de Cultuur in de brede zin in Noord-Brabant en hun stimulerende rol naar het vrijwilligersnetwerk van de Hoeders.